Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nyman, C.F. 1867, 1868: Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.
N.M. Lindh, A. Bohlin, Örebro


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [37]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Tanacetum parthenium  (L.) Sch.Bip. matram
Tanacetum vulgare  L. däsmegräs, renfana
Taraxacum officinale  Weber sensu lato hajtand, lejontand, maskros, munkskallar, smörgubbar
Teesdalia nudicaulis  (L.) R.Br. vallkrasse
Tephroseris  Rchb. nocksläktet
Tephroseris integrifolia  (L.) Holub fältnocka
Tephroseris palustris  (L.) Fourr. kärrnocka
Teucrium scordium  L. löksuga herba scordii
Thalictrum  L. ängsrutor
Thalictrum alpinum  L. fjellruta
Thalictrum aquilegiifolium  L. acklejbladig ängsruta
Thalictrum flavum  L. gul ängsruta, torrvärksgräs
Thalictrum minus  L. mindre ängsruta
Thalictrum simplex  L. enkel ängsruta
Thlaspi arvense  L. penninggräs, penningskida, punggräs, skillingar
Thymus serpyllum  L. backtimjan
Tilia  L. lindsläktet
Tilia cordata  Mill. bastlind, skogslind, vanlig lind
Tilia x europaea  L. mellanlind
Tilia x intermedia  DC.
Tilia parvifolia  (Ehrh.) Hoffm.
Tilia platyphyllos  Scop. storbladig lind
Tiliaceae  
Tordylium anthriscus  L.
Torilis anthriscus  (L.) C.C.Gmel.
Torilis japonica  (Houtt.) DC. rödfloka
Tragopogon  L. hafrerotsläktet
Tragopogon pratensis  L. vild hafrerot
Trichera arvensis  (L.) Schrad.
Trientalis europaea  L. dufkulla, stjernros
Tripleurospermum maritimum ssp. inodorum  (L.) Appleq. baldersbrå
Tripolium pannonicum ssp. tripolium  (L.) Greuter strandaster
Trollius europaeus  L. bollblomster, bullblomster, dalladockor, laxblomster, smörbollar, valgull, valkullor, ängbollar, ängknappar
Turritis glabra  L. räkentrav, stillfrö, tornört
Tussilago alba  L.
Tussilago farfara  L. hostört, hästhov brösttobak, folia tussilaginis A  P 
Tussilago petasites  L.