Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nyman, C.F. 1867, 1868: Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.
N.M. Lindh, A. Bohlin, Örebro


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [98]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Sabulina rubella  (Wahlenb.) Dillenb. & Kadereit rödnörel
Sabulina stricta  (Sw.) Rchb. raknörel
Sagina  L. hönsbet
Sagina maritima  Don raknarv
Sagina nodosa  L. knutnarv
Sagina procumbens  L. krypnarv
Sagina stricta  Fr.
Sagina subulata  (Sw.) C.Presl sylnarv
Salvia pratensis  L. ängssalvia
Sambucineae   fläderartade
Sambucus  L. hyllsläktet
Sambucus ebulus  L. mannablod, sommarhyll
Sambucus nigra  L. fläder, vanlig hyll baccae sambuci, flores sambuci
Sambucus racemosa  L. klashyll
Samolus valerandi  L. samosört
Sanicula europaea  L. sårläka
Saponaria officinalis  L. vanlig såpört
Saussurea alpina  (L.) DC. fjellskära
Saxifraga granulata  L.
Scabiosa columbaria  L. fältvädd
Scandix pecten-veneris  L. kamfloka
Scorzonera  L. kornfiblesläktet
Scorzonera hispanica  L. trädgårds-scorzonera
Scorzonera humilis  L. kornfibla, svinblomster
Scorzoneroides autumnalis  (L.) Moench höstfibla, staduflur
Scrophularia nodosa  L. flenört, thorsnässla
Scrophulariaceae   maskerade
Scutellaria galericulata  L. getnos, vanlig hjelmört frossört, tertinaria herba
Selinum carvifolia  (L.) L. kruffrö, selinört
Selinum palustre  L.
Senecio jacobaea  L.
Senecio sylvaticus  L. skogskorsört
Senecio viscosus  L. klibbkorsört
Senecio vulgaris  L. blodört, boört, vanlig korsört
Serratula tinctoria  L. siäla, skära, skärda, ängsskära
Seseli libanotis  (L.) W.D.J.Koch säfferot, säffse
Sherardia arvensis  L. blåmadra, madd, sherardsört
Silaum silaus  (L.) Schinz & Thell. ängssticka
Silaus pratensis  Besser
Silene acaulis  (L.) Jacq. tufglim
Silene dioica  (L.) Clairv. skogsblära, skogslysa
Silene inflata  Sm.
Silene latifolia ssp. alba  (Mill.) Greuter & Burdet ängsblära, ängslysa
Silene noctiflora  L. nattglim
Silene nutans  L. lutglim
Silene wahlbergella  Chowdhuri foderlysa
Silene viscosa  (L.) Pers. klibbglim
Silene vulgaris  (Moench) Garcke blärer, duvägg, harpungar, smällor, smällört, smätjon, tarald
Sinapis alba  L. hvitsenap semina sinapis albae
Sinapis arvensis  L. gulört, prästkål, svinkål, åkerkål, åkersenap
Sison inundatum  L.
Sisymbrium amphibium  L.
Sisymbrium amphibium var. palustre  L.
Sisymbrium erucastrum  auct., non (L.) Poll.
Sisymbrium nasturtium  auct.
Sisymbrium officinale  (L.) Scop. vägsenap herba erysimi
Sisymbrium silvestre  orth. var.
Sisymbrium sylvestre  L.
Sium angustifolium  L.
Sium latifolium  L. strätta, vanligt vattenmärke
Solanaceae   misstänkta
Solanum dulcamara  L. besksöta, bosört, galnebär, hålbär, matledskvistar, qvesved, trollbär
Solanum nigrum  L. nattskatta, ormbär, trollbär
Solidago virgaurea  L. guldris
Sonchus  L. mjölkfiblesläktet
Sonchus arvensis  L. åkerfibla
Sonchus oleraceus  L. kålfibla, mjölktistel
Sonchus palustris  L. kärrfibla
Spergula arvensis  L. åkerfryle, åkerspergel
Spergula morisonii  Boreau bergfryle
Spergula stricta  Sw.
Spergularia  (Pers.) J.Presl & C.Presl fjällnarvsläktet
Spergularia media  (L.) C.Presl hafsfryle
Spergularia rubra  (L.) J.Presl & C.Presl rödfryle
Stachys  L. sysksläktet
Stachys arvensis  (L.) L. åkersyska
Stachys officinalis  (L.) Trevis.
Stachys palustris  L. kärrsyska, svinknöla
Stachys sylvatica  L. skogssyska, stinknässla
Statice bahusiensis  Fr.
Statice behen  Drejer
Statice rariflora  Drejer
Stellaria  L. narvsläktet, stjernblommor
Stellaria alsine  Grimm källnarv
Stellaria borealis  Bigelow nordnarv
Stellaria crassifolia  Ehrh. tjocknarv
Stellaria friesiana  Ser.
Stellaria graminea  L. gräsnarv
Stellaria holostea  L. perer, sågnarv
Stellaria longifolia  Willd. skogsnarv
Stellaria media  (L.) Vill. fetgräs, fågelgräs, narv, narvgräs, nate, svingräs, vattennarv, våtnarv
Stellaria nemorum  L. lundnarv
Stellaria uliginosa  Murray
Stellatae   kransbladiga
Subularia aquatica  L. sylört
Succisa pratensis  Moench knappvädd, ängsvädd
Symphytum officinale  L. benvälla, fetrot, sligerot, vallört benvälla, fetrot, sligerot
Syringa vulgaris  L. syren