Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nyman, C.F. 1867, 1868: Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.
N.M. Lindh, A. Bohlin, Örebro


Kopplade växtnamn  som börjar på  M [42]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Malachium  Fr.
Malachium aquaticum  (L.) Fr.
Malva  L. malva
Malva alcea  L. rosenmalva
Malva borealis  Wallman
Malva moschata  L. desmeros, myskmalva
Malva neglecta  Wallr. vanlig kattost folia malvae
Malva pusilla  Sm. vanlig kattost
Malva rotundifolia  L.
Malva sylvestris  L. röd kattost, vildmalva
Malva thuringiaca  (L.) Vis. vild stockros
Malva vulgaris  Fr. non Ten.
Malvaceae  
Marrubium vulgare  L. kransborre
Matricaria  L. sötblomsläktet
Matricaria chamomilla  L. kamillblomma, lukttuppor, sötblomster, sötkullor, söttuppor flores chamomillae nostratis
Matricaria parthenium  L.
Melampyrum  L. skeplingsläktet
Melampyrum arvense  L. korphvete, kråkhvete, pukhvete, pukvete, åkerskepling
Melampyrum cristatum  L. kamskepling, korsört
Melampyrum nemorosum  L. landssoldat, lundskepling, natt och dag
Melampyrum pratense  L. kohvete, koskepling
Melampyrum sylvaticum  L. skogsskepling
Melandrium pratense  (Rafn) Röhl.
Melandrium sylvestre  (Schkuhr) Röhl.
Mentha aquatica  L. vattenmynta
Mentha arvensis  L. hästmynta
Mentha x gracilis  Sole kryddgårdsmynta
Mentha longifolia  (L.) Huds. spirmynta
Mentha spicata  L. grönmynta
Menyantheae  
Menyanthes trifoliata  L. bläcker, saltbläcker, trebening, trosk, troska, vattenklöver, vattenväpling herba trifolii aquatici
Mertensia maritima  (L.) Gray fjärva, stenhammarsört
Misopates orontium  (L.) Raf. kalvnos, skalleblomma
Moehringia trinervia  (L.) Clairv. skogsnarv
Mulgedium  Cass. toltasläktet
Myosotis arvensis  (L.) Hill åkeröga
Myosotis scorpioides  L. fansögon, fiskögon, kärröga
Myosotis sylvatica  Hoffm. skogsöga
Myosoton aquaticum  (L.) Moench vattenarv
Myosurus minimus  L. rått-tippa
Myrrhis odorata  (L.) Scop. spansk körvel