Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nyman, C.F. 1867, 1868: Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.
N.M. Lindh, A. Bohlin, Örebro


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [15]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Falcaria rivini  Host
Falcaria vulgaris  Bernh. skärfloka
Farsetia incana  (L.) R.Br.
Ficaria ranunculoides  Roth
Ficaria verna  Huds. korskål, svalört
Filago  L. ullörtssläktet
Filago arvensis  L. vanlig ullört
Filago germanica  (L.) Huds. tysk ullört
Filago minima  (Sm.) Pers. liten ullört
Filago montana  auct. non L.
Frangula alnus  Mill.
Fraxinus excelsior  L. ask
Fumana procumbens  (Dunal) Gren. & Godr. gotlandssolvända
Fumaria officinalis  L. gallgräs, vanlig åkerrök herba fumariae
Fumariaceae