Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Hylander, N. 1955: Träd och buskar i Uppsala. Några anteckningar, gjorda hösten 1954.
Lustgården 35-36: 18-101


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [18]
 S   x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Salix purpurea 'Pendula'  
Sambucus callicarpa  Greene
Sambucus canadensis  L.
Sambucus cerulea  Raf.
Sambucus melanocarpa  A.Gray
x Sorbopyrus auricularis  (Knoop) C.K.Schneid.
Sorbus americana  Marshall
Sorbus aucuparia 'Pendula'   hängrönn
Sorbus koehneana  C.K.Schneid. pärlrönn
Sorbus latifolia  (Lam.) Pers.
Sorbus meinichii  (Lindeb.) Hedl. fagerrönn
Sorbus mougeotii  Soy.-Will. & Godr.
Sorbus x quercifolia  Hedl.
Sorbus rufoferruginea  (C.K.Schneid.) C.K.Schneid.
Sorbus teodori  Liljef.
Syringa 'Correlata'  
Syringa x hyacinthiflora  (Lemoine) Rehder
Syringa reflexa  C.K.Schneid.