Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Rudbeck, O. 1685: Hortus Botanicus variis exoticis indigenisque plantis instructus curante Olao Rudbeckio.
Henricus Curio, Upsalae


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [5]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Viburnum tinus  L. Laurus tinus major folio glabro, Laurus tinus minor foliis hirsutis
Vinca minor 'Multiplex'   Clematis daphnoides flore purpureo multiplex
Viola tricolor 'Flore Albo'   hwijt helge trefaldighets blomma, Viola trinitatis flore albo T  V 
Viola tricolor 'Flore Caeruleo'   blå helge trefaldighets blomma, Viola trinitatis flore caeruleo T  V 
Viola tricolor var. hortensis 'Flore Purpureo'   brun helge trefaldighets blomma, Viola trinitatis flore purpureo T  V