Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Rudbeck, O. 1685: Hortus Botanicus variis exoticis indigenisque plantis instructus curante Olao Rudbeckio.
Henricus Curio, Upsalae


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [5]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Pisum sativum Sockerärt-Gruppen   Pisum saccharatum, sockerärter
Pisum sativum Umbellatum-Gruppen   kron-ärter, Pisum proliferum A  V 
Polypodium virginianum  L. virginsk stensöta
Prunella vulgaris f. albiflora  Tinant hwijt prunelgräs
Pyrus pyraster  (L.) Burgsd. Pyra sylvestria, skogspäron