Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Rudbeck, O. 1685: Hortus Botanicus variis exoticis indigenisque plantis instructus curante Olao Rudbeckio.
Henricus Curio, Upsalae


Kopplade växtnamn  som börjar på  O [1]
 O 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Origanum vulgare  L. gemen dosta, kunge, Origanum vulgare, vild mejram