Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Rudbeck, O. 1685: Hortus Botanicus variis exoticis indigenisque plantis instructus curante Olao Rudbeckio.
Henricus Curio, Upsalae


Kopplade växtnamn  som börjar på  C [3]
 C 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Carum carvi f. rubriflorum  H.Wolff brödkumin med purpurbloma
Colocasia esculenta  (L.) Schott Arum aegyptiacum
Cornus mas 'Flava'   cornellträ med hwijt frucht, Cornus fr. albo