Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [7]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Valerianella locusta var. oleracea  (Schltdl.) Breistr. vintersallat
Vigna angularis  (Willd.) Ohwi & Ohashi
Vigna mungo  (L.) Hepper
Vigna radiata  (L.) R.Wilczek
Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis  (L.) Verdc.
Vigna unguiculata Sesquipedalis-Gruppen   sparrisböna
Vitis corinthiaca  Raf.