Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [5]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Tacca pinnatifida  J.R.Forst. & G.Forst.
Tamarindus indica  L.
Tamarindus officinalis  Hook.
Taraxacum officinale  Weber sensu lato
Typha latifolia  L.