Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  R [7]
 R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Raphanus sativus var. niger  (Mill.) J.Kern.
Raphanus sativus var. sativus  
Raphia ruffia  (Jacq.) Mart.
Rubus illecebrosus  Focke
Rubus occidentalis  L.
Rubus strigosus  Michx.
Ruta graveolens  L. ruta