Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  P [11]
 P 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Passiflora edulis  Sims purpurgrenadilla
Passiflora ligularis  Juss.
Passiflora quadrangularis  L. barbadin
Petroselinum crispum var. tuberosum  (Rchb.) Boom
Phaseolus angularis  (Willd.) W.Wight
Physalis pubescens  L.
Pimenta dioica  (L.) Merr.
Pisum sativum var. arvense  (L.) Poir.
Prunus avium var. duracina  (L.) L.
Prunus avium var. juliana  (L.) Thuill.
Psidium guajava  L.