Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  M [7]
 M 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Manihot aipi  Pohl
Manihot esculenta  Crantz
Manihot utilissima  Pohl
Maranta indica  Tussac
Mespilus germanica  L.
Metroxylon rumphii  (Willd.) Mart.
Muscari comosum  (L.) Mill. feather hyacinth, lampasciolo, lilas de terre, vildlök