Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [3]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lablab purpureus  (L.) Sweet hjälmböna
Lens esculenta  Moench
Litchi chinensis  Sonn. litchiplommon