Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  H [4]
 H 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Helianthus decapetalus  L.
Helianthus strumosus  L.
Hibiscus esculentus  L.
Hygrophoropsis aurantiaca  (Wulfen) Maire falsk kantarell