Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  D [7]
 D 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Dioscorea alata  L.
Dioscorea batatas  Decne.
Dioscorea bulbifera  L.
Dioscorea trifida  L.f.
Dipsacus sativus  (L.) Honck.
Dipteryx odorata  (Aubl.) Willd.
Dolichos lablab  L.