Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  C [33]
 C 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Cajanus cajan  (L.) Huth duvärt
Canavalia ensiformis  (L.) DC.
Canna edulis  Ker Gawl.
Cantharellus cibarius  Fr.
Cerasus avium  (L.) Moench
Chaerophyllum bulbosum  L.
Citrullus vulgaris  Schrad.
Citrus x aurantiifolia  (Christm. & Panz.) Swingle
Citrus x aurantium var. bergamia  (Risso) Lilja
Citrus x aurantium var. myrtifolia  Ker Gawl.
Citrus x aurantium Nobilis-Gruppen   tangor
Citrus x aurantium (Nobilis-Gruppen) 'Ortanique'  
Citrus x aurantium (Sinensis-Gruppen) 'Blood Oval'  
Citrus x aurantium (Sinensis-Gruppen) 'Doblefina'  
Citrus x aurantium (Sinensis-Gruppen) 'Portugaise'  
Citrus x aurantium (Sinensis-Gruppen) 'Sanguinelli'  
Citrus x aurantium (Sinensis-Gruppen) 'Washington Sanguine'  
Citrus x aurantium Tangelo-Gruppen   tangelo
Citrus grandis  (L.) Osbeck
Citrus x latifolia  (Yu.Tanaka) Tanaka
Citrus reticulata var. unshiu  auct.
Cladonia alpestris  (L.) Rabenh.
Cladonia rangiferina  (L.) F.H.Wigg.
Cladonia sylvatica  auct. non (L.) Hoffm.
Clitocybe aurantiaca  (Wulfen) Stud.-Steinh.
Colocasia antiquorum  Schott
Colocasia esculenta  (L.) Schott
Craterellus cornucopioides  (L.) Pers.
Cucumis melo var. cantalupensis  Naudin
Cucumis melo var. inodorus  Naudin
Cucumis melo var. reticulatus  Naudin
Cucurbita pepo var. styriaca  Greb.
Cyamopsis tetragonoloba  (L.) Taub.