Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Tullverket 2006-: Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.

http://taricdok.tullverket.se/tulltaxan/vagledningklassificering/vagledningklassificering/forklarandeanmarkningartillhsfahs/kapitel614.4.601f5f37152e44cb6bf6a3.html


Kopplade växtnamn  som börjar på  B [14]
 B 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Barbarea verna  (Mill.) Asch. vinterkrasse
Beta vulgaris var. altissima  Döll
Beta vulgaris var. conditiva  Alef.
Boletus edulis  Bull.
Brassica campestris var. rapa  (L.) Hartm.
Brassica chinensis  L.
Brassica hirta  Moench
Brassica napus var. napobrassica  (L.) Rchb.
Brassica oleracea var. capitata f. alba  DC.
Brassica oleracea var. capitata f. rubra  (L.) Thell.
Brassica oleracea var. gongylodes  L.
Brassica oleracea var. italica  Plenck
Brassica oleracea var. sabauda  L.
Brassica pekinensis  (Lour.) Rupr.