Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Växtsortnämnd 1972: Rikssortlista 1972-73.
Meddelande från Statens växtsortnämnd, Meddelande från Statens växtsortnämnd,

> > till huvudreferens Meddelande från Statens växtsortnämnd


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [48]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Secale cereale 'Kungs II'   T  V 
Secale cereale 'Otello'   T  V 
Secale cereale 'Petkus II'   T  V 
Secale cereale 'Rogo'   T  V 
Secale cereale 'Somro'   T  V 
Secale cereale 'Värne'   T  V 
Sinapis alba 'Seco'  1960 T  V 
Sinapis alba 'Trico'  1967 T  V 
Solanum lycopersicum 'Bonita'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Dansk Export'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Immuna'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Julia'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Minerva'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Potentat II'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Revermun'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Selandia II'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Selandia III'   T  V 
Solanum lycopersicum 'Veris'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Dianella'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Kaptah'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Maritta'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Parnassia'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Prevalent'   T  V 
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Early Puritan'   T  V 
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Early Rose'   T  V 
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Maria'   T  V 
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Ulster Chieftain'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Aquila'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Bintje'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'British Queen'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Elsa'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Evergood'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Grata'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Jätte-Bintje IVK'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'King Edward VII'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Magnum Bonum'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Majestic'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Mandel'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Saturna'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Up To Date'   T  V 
Spinacia oleracea 'Fabris'   T  V 
Spinacia oleracea 'Marma'   T  V 
Spinacia oleracea 'Verina'   T  V 
Spinacia oleracea 'Viking 0195'   T  V 
Spinacia oleracea 'Viking Hg'   T  V 
Spinacia oleracea 'Viking II'   T  V 
Spinacia oleracea 'Viking OE'   T  V 
Spinacia oleracea 'Viking Vando'   T  V