Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Växtsortnämnd 1972: Rikssortlista 1972-73.
Meddelande från Statens växtsortnämnd, Meddelande från Statens växtsortnämnd,

> > till huvudreferens Meddelande från Statens växtsortnämnd


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [15]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Festuca arundinacea 'Backafall'   T  V 
Festuca pratensis 'Boris'   T  V 
Festuca pratensis 'Bottnia II'   T  V 
Festuca pratensis 'Fepra'   T  V 
Festuca pratensis 'Hinderupgaard'   T  V 
Festuca pratensis 'Mimer'  SW T  V 
Festuca pratensis 'Pajbjerg'   T  V 
Festuca pratensis 'Svalöfs Sena'   T  V 
Festuca rubra (Kortrhizom-Gruppen) 'Polar'   T  V 
Festuca rubra (Kortrhizom-Gruppen) 'Wilton'   T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Reptans'  SW T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Rubin'  SW T  V 
Festuca rubra 'Runa'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Erika'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Turf'   T  V