Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Centrala Frökontrollanstalt 1977: Statens centrala frökontrollanstalt SCF Meddelande nr 52 1977 Verksamhetsberättelse 1975/76 Statsfinansierad allmännyttig verksamhet Statsplomberade kvantiteter.
Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, 31-36

> > till huvudreferens Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [9]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vicia faba (Minuta-Gruppen) 'Arla'   T  V 
Vicia faba (Minuta-Gruppen) 'Herz Freya'   T  V 
Vicia faba (Minuta-Gruppen) 'Primus'   T  V 
Vicia faba (Minuta-Gruppen) 'Skladia Kleine'   T  V 
Vicia faba (Minuta-Gruppen) 'Sving'   T  V 
Vicia sativa 'Hanka'   T  V 
Vicia sativa 'Stjärn'   T  V 
Vicia sativa 'Venus'   T  V 
Vicia sativa 'Vico'   T  V