Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Centrala Frökontrollanstalt 1977: Statens centrala frökontrollanstalt SCF Meddelande nr 52 1977 Verksamhetsberättelse 1975/76 Statsfinansierad allmännyttig verksamhet Statsplomberade kvantiteter.
Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, 31-36

> > till huvudreferens Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [42]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Trifolium hybridum 'Kurir'   T  V 
Trifolium hybridum 'Svea'   T  V 
Trifolium hybridum 'Tetra'   T  V 
Trifolium pratense 'Bjursele'  SW T  V 
Trifolium pratense 'Bombi'   T  V 
Trifolium pratense 'Britta'   T  V 
Trifolium pratense 'Disa'   T  V 
Trifolium pratense 'Essi II'   T  V 
Trifolium pratense 'Hermes'   T  V 
Trifolium pratense 'Hermes II'   T  V 
Trifolium pratense 'Juno'   T  V 
Trifolium pratense 'Merkur'   T  V 
Trifolium pratense 'Pelly'   T  V 
Trifolium pratense 'Rea'   T  V 
Trifolium pratense 'Reko'   T  V 
Trifolium pratense 'Resistenta'   T  V 
Trifolium pratense 'Sally'   T  V 
Trifolium pratense 'Ulva'   T  V 
Trifolium repens 'Lena'  SW T  V 
Trifolium repens 'Milka'   T  V 
Trifolium repens 'Nora'   T  V 
Trifolium repens 'Sonja'   T  V 
Trifolium repens 'Undrom'  SW T  V 
Trifolium resupinatum  L. persisk klöver
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Hildur'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Holme'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Solid'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Starke II'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Sture'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Sv 01750'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Sv 67596'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Walde'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Werla'   T  V 
Triticum aestivum (Höstvete-Gruppen) 'Virgo'   T  V 
Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Drabant'   T  V 
Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Pompe'   T  V 
Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Rang'   T  V 
Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Sappo'   T  V 
Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Snabbe'   T  V 
Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Sonett'   T  V 
Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'St W 14811'   T  V 
Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Svenno'   T  U