Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Centrala Frökontrollanstalt 1977: Statens centrala frökontrollanstalt SCF Meddelande nr 52 1977 Verksamhetsberättelse 1975/76 Statsfinansierad allmännyttig verksamhet Statsplomberade kvantiteter.
Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, 31-36

> > till huvudreferens Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [35]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Secale cereale  L. höstråg
Secale cereale 'Kungs II'   T  V 
Secale cereale 'Otello'   T  V 
Secale cereale 'Petkus II'   T  V 
Secale cereale 'Rogo'   T  V 
Sinapis alba 'Sv 67670'   T  V 
Sinapis alba 'Trico'  1967 T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Dianella'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Kaptah'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Maritta'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Parnassia'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Prevalent'   T  V 
Solanum tuberosum (Fabrikspotatis-Gruppen) 'Stina'   T  V 
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Early Puritan'   T  V 
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Early Rose'   T  V 
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Maria'   T  V 
Solanum tuberosum (Färskpotatis-Gruppen) 'Ulster Chieftain'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Alpha'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Amia'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Aquila'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Bintje'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'British Queen'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Elsa'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Evergood'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Grata'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Jätte-Bintje IVK'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'King Edward VII'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Magnum Bonum'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Majestic'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Mandel'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Provita'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Record'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Rosamunda'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Saturna'   T  V 
Solanum tuberosum (Höst- och Vinterpotatis-Gruppen) 'Up To Date'   T  V