Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Centrala Frökontrollanstalt 1977: Statens centrala frökontrollanstalt SCF Meddelande nr 52 1977 Verksamhetsberättelse 1975/76 Statsfinansierad allmännyttig verksamhet Statsplomberade kvantiteter.
Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, 31-36

> > till huvudreferens Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt


Kopplade växtnamn  som börjar på  L [10]
 L 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Lolium multiflorum 'Imperial'   T  V 
Lolium multiflorum 'Svita'   T  V 
Lolium multiflorum (Westerwoldicum-Gruppen) 'Tewera'   T  V 
Lolium perenne (Grönyte-Gruppen) 'Manhattan'   T  V 
Lolium perenne (Vallgräs-Gruppen) 'Barlenna'   T  V 
Lolium perenne (Vallgräs-Gruppen) 'Delta'   T  V 
Lolium perenne (Vallgräs-Gruppen) 'Pleno'   T  V 
Lolium perenne (Vallgräs-Gruppen) 'Viris'   T  V 
Lolium perenne (Vallgräs-Gruppen) 'Viva'   T  V 
Lupinus luteus 'Lima'   T  V