Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Centrala Frökontrollanstalt 1977: Statens centrala frökontrollanstalt SCF Meddelande nr 52 1977 Verksamhetsberättelse 1975/76 Statsfinansierad allmännyttig verksamhet Statsplomberade kvantiteter.
Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, 31-36

> > till huvudreferens Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [18]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Festuca brevipila 'Biljart'   T  V 
Festuca brevipila 'Duri'   T  V 
Festuca ovina 'Barok'   T  V 
Festuca pratensis 'Boris'   T  V 
Festuca pratensis 'Bottnia II'   T  V 
Festuca pratensis 'Löken'   T  V 
Festuca pratensis 'Mimer'  SW T  V 
Festuca pratensis 'Senu'   T  V 
Festuca pratensis 'Sv. Sena'   T  V 
Festuca rubra (Kortrhizom-Gruppen) 'Polar'   T  V 
Festuca rubra (Kortrhizom-Gruppen) 'Wilton'   T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Pollux'   T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Reptans'  SW T  V 
Festuca rubra (Långrhizom-Gruppen) 'Rubin'  SW T  V 
Festuca rubra 'Pennlawn'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Barfalla'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Erika'   T  V 
Festuca rubra (Tätvuxna Gruppen) 'Veni'   T  V