Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSerie)
Statens Centrala Frökontrollanstalt 1977: Statens centrala frökontrollanstalt SCF Meddelande nr 52 1977 Verksamhetsberättelse 1975/76 Statsfinansierad allmännyttig verksamhet Statsplomberade kvantiteter.
Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt, 31-36

> > till huvudreferens Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt


Kopplade växtnamn  som börjar på  A [21]
 A 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Agrostis capillaris 'Boral'   T  V 
Agrostis capillaris 'Eko'   T  V 
Agrostis capillaris 'Tracenta'   T  V 
Agrostis castellana 'Highland'   T  V 
Agrostis stolonifera 'Emerald'   T  V 
Agrostis stolonifera 'Penncross'   T  V 
Avena sativa (Svarthavre-Gruppen) 'Kalott'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Condor'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Linda'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Nelson'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Pol'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Ponta'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Risto'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Sang'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Selma'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Sol II'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'St W 16918'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'St W 16997'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Sv 68244'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Sörbo'   T  V 
Avena sativa (Vithavre-Gruppen) 'Titus'   T  V