Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Nyholm, E. 1954-1969: Illustrated Moss Flora of Fennoscandia II. Musci.
Gleerup, Lund


Kopplade växtnamn  som börjar på  R [5]
 R 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Racomitrium lanuginosum  (Hedw.) Brid. T  U 
Rhacomitrium  Brid.
Rhodobryum roseum  (Hedw.) Limpr. T  U 
Rhytidiadelphus squarrosus  (Hedw.) Warnst. T  U 
Rhytidiadelphus triquetrus  (Hedw.) Warnst. T  U