Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Govaerts, R. & Dransfield, J. 2005: World Checklist of Palms.
Royal Botanic Gardens, Kew, London


Kopplade växtnamn  som börjar på  Z [2]
 Z 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Zalacca  Blume
Zalacca edulis  (Reinw.) Blume