Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Govaerts, R. & Dransfield, J. 2005: World Checklist of Palms.
Royal Botanic Gardens, Kew, London


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [6]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Iriartea  Ruiz & Pav.
Iriartea altissima  Al.Jahn
Iriartea corneto  (H.Karst.) H.Wendl.
Iriartea deltoidea  Ruiz & Pav. T  U 
Iriartea exorrhiza  Mart.
Iriartea ventricosa  Mart.