Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Axelsson, F. 1959: Köksväxtodling på friland.
2:e uppl, LTK, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  B [41]
 B 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Beta vulgaris var. esculenta  (Salisb.) Gürke
Beta vulgaris (Mangold-Gruppen) 'Vit Silver'  
Beta vulgaris (Rödbeta-Gruppen) 'Spangsbjerg'  
Brassica napus var. napobrassica  (L.) Rchb.
Brassica napus (Napobrassica-Gruppen) 'Bangholm'   T  V 
Brassica napus (Napobrassica-Gruppen) 'Krasnoje-Selskoje'   T  V 
Brassica oleracea var. acephala  auct. non DC.
Brassica oleracea Alba-Gruppen   höstkål, sommarvitkål, vinterkål
Brassica oleracea (Alba-Gruppen) 'Amager Halvhög'   T  V 
Brassica oleracea (Alba-Gruppen) 'Amager Låg'  
Brassica oleracea (Alba-Gruppen) 'Ruhm von Enkhuizen'  
Brassica oleracea var. botrytis  L.
Brassica oleracea (Botrytis-Gruppen) 'Dania'   T  V 
Brassica oleracea (Botrytis-Gruppen) 'Erfurter'   T  V 
Brassica oleracea (Botrytis-Gruppen) 'Safir'   T  V 
Brassica oleracea (Botrytis-Gruppen) 'Stor Dansk WW'   T  V 
Brassica oleracea (Botrytis-Gruppen) 'Stor Svensk'   T  V 
Brassica oleracea (Botrytis-Gruppen) 'Urania'   T  V 
Brassica oleracea var. capitata f. alba  DC.
Brassica oleracea var. capitata f. rubra  (L.) Thell.
Brassica oleracea var. caulorapa  hort. T  V 
Brassica oleracea Conica-Gruppen   sommarvitkål
Brassica oleracea var. gemmifera  DC.
Brassica oleracea (Gemmifera-Gruppen) 'Amager'   T  V 
Brassica oleracea (Gemmifera-Gruppen) 'Fest und Viel'   T  V 
Brassica oleracea (Gemmifera-Gruppen) 'Rapid'   T  V 
Brassica oleracea var. italica  Plenck
Brassica oleracea (Rubra-Gruppen) 'Haco'   T  V 
Brassica oleracea (Rubra-Gruppen) 'Kissendrup'   T  V 
Brassica oleracea (Rubra-Gruppen) 'Tidig Dansk'   T  V 
Brassica oleracea Sabauda-Gruppen   virsingkål
Brassica oleracea (Sabauda-Gruppen) 'Nyår'   T  V 
Brassica oleracea (Sabauda-Gruppen) 'Ulmer'   T  V 
Brassica oleracea (Sabauda-Gruppen) 'Vertus'   T  V 
Brassica oleracea Sabellica-Gruppen   bladkål
Brassica oleracea Vinterbroccoli-Gruppen   broccoliblomkål, vinterblomkål
Brassica rapa (Chinensis-Gruppen) 'Chihli'  
Brassica rapa (Chinensis-Gruppen) 'Market Pride'   T  V 
Brassica rapa (Pekinensis-Gruppen) 'Pe-tsai'  
Brassica rapa (Pekinensis-Gruppen) 'Wong Bok'  
Brassica rapa Rapifera-Gruppen   trädgårdsrova