Sök referens:   Författare   Titel   År  

(iSamling)
Lorentzon, K. 1989: Växtbeskrivningar.
Perennboken, 203-350, LTs förlag, Stockholm

> > till huvudreferens Perennboken


Kopplade växtnamn  som börjar på  x [2]
 x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
x Heucherella tiarelloides  (Lemoine) H.R.Wehrh. skär klockvippa
x Solidaster luteus  Dress