Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Fries, E. 1880: Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.
Svenska Akademien, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  V [54]
 V 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Vaccinium  L. vaksin
Vaccinium myrtillus  L. blåbär, blåbärsris, rackbär, slinnor, slyngon, slynnen
Vaccinium oxycoccos  L. myrbär, tranbär, tranbärsris, tranjuter, tränjon
Vaccinium uliginosum  L. blåbuk, bäljon, böljon, gorvälta, obär, odensbär, odon, odonbuske, otterbär, svålon, uddbär, utterbär, vammstöt, öbär, ölbär
Vaccinium vitis-idaea  L. bremle, krösa, kröser, kröson, krösonris, lingbär, lingon, lingonris, tysling, tyttebär
Vahlodea atropurpurea  (Wahlenb.) Hartm. fjelltåtel
Valeriana  L. vänderot
Valeriana officinalis  L. sqvättlök, stämgräs, velamsrot, velantsrot, äkta vänderot
Valerianaceae   fläderväxter
Valerianeae  
Valerianella  Mill. vårsallat
Vallisneria  L. spiralört
Veratrum  L. nosgräs, nysrot, näsgräs, prustrot
Veratrum album  L. hvit nysrot, strandkil
Veratrum nigrum  L. svart nysrot
Veratrum sabadilla  Retz.
Verbascum  L. kungsljus, ljusbrand, trollkäringslända, trollslända
Verbascum lychnitis  L. hvitt kungsljus
Verbascum nigrum  L. kattrumpa, mörkt kungsljus, räfrumpa
Verbascum thapsus  L. filtbladigt kungsljus, lungört
Verbena  L. jernört
Veronica  L. ärenpris
Veronica agrestis  L. åkerärenpris
Veronica beccabunga  L. bäckböna, bäckgröna, bäckärenpris, limmika
Veronica chamaedrys  L. gamander, jungfruögon, theärenpris
Veronica longifolia  L. strandärenpris
Veronica officinalis  L. jordkrypa, äkta ärenpris
Veronica spicata  L. axärenpris, kattrumpa
Verticillatae  
Viburnum opulus  L. elnaträd, illnaträd, olgon, olvon, olvonbuske, qvalkebär, ugglebär, ugglerönn, ularönn, ulfbär, vattenhyll
Viburnum opulus 'Roseum'   snöbollsträd
Vicia  L. vicka
Vicia cracca  L. fogelvicka, harvia, jogere, kråkvicka, kråkärt
Vicia faba  L. bondböna
Vicia faba Equina-Gruppen   hästböna
Vicia hirsuta  (L.) Gray duflins
Vicia sativa  L. fodervicka
Vicia sepium  L. tranvicka, tranärt
Vicia tetrasperma  (L.) Schreb. musapjask, musärt, sparflins
Vinca  L. igrön, ivgrön, sinngrön
Vincetoxicum hirundinaria  Medik. horskonung, ormstingsgräs, ormstingsrot, tulkört
Viola  L. viol
Viola canina  L. hundviol, länsmansstöflar
Viola hirta  L. buskviol, marsviol
Viola mirabilis  L. underviol
Viola odorata  L. luktviol
Viola tricolor  L. minnesviol, sammetsviol, skateblomster, styfmorsviol
Viscaria  Bernh. tjärblomster, tjärört
Viscaria vulgaris  Bernh. allmän tjärört, beckblomster, bekrisper
Viscum album  L. mistel, vespelten fogellim
Vitis vinifera  L. vinranka
Vitis vinifera var. apyrena  L.
Vitis vinifera 'Korinthiaki'   korinter
Vulpicida juniperinus  (L.) J.-E.Mattsson & M.J.Lai enlaf