Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Fries, E. 1880: Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.
Svenska Akademien, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  T [82]
 T 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Tagetes  L. sammetsblomma, sammetsros
Tagetes erecta  L. gul sammetsblomma
Tagetes patula  L. brun sammetsblomma
Tamarix mannifera  (Ehrenb.) Bunge
Tamarix nilotica  (Ehrenb.) Bunge tamarisk
Tanacetum parthenium  (L.) Sch.Bip. battram, berthram, mattram
Tanacetum vulgare  L. desmegräs, himmelskrus, renfana
Taraxacum officinale  Weber sensu lato hajtand, kopiss, lejontand, maskros, mjölkblomster, munkhufvud, skallnacke, smörblomma, smörblomster, svinros, äggblomster
Taxus baccata  L. barrlind, id, idgran, tax
Tectona grandis  L.f. tekträd
Teesdalia nudicaulis  (L.) R.Br. vallkrasse
Tephroseris  Rchb. nocka
Terebinthus  Mill.
Terfezia leonis  auct. non (Tul. & C.Tul.) Tul.
Tetragonia expansa  Murray
Tetragonia tetragonoides  (Pall.) Kuntze nyzeeländsk spenat
Tetragonolobus  Scop. klöfverärt, sparrisärt
Teucrium chamaedrys  L. gamander
Teucrium scordium  L. lacklök, löksuga
Thalictrum  L. ängsruta
Thalictrum flavum  L. gul ängsruta, iktegräs, torrvärksgräs
Thea chinensis  Sims
Theobroma cacao  L. kakaoträd
Thlaspi  L. skärffrö
Thlaspi arvense  L. penninggräs, skillingar, skälle, trädeslök, åkerskärffrö
Thymus  L. timjan
Thymus chamaedrys  Fr.
Thymus pulegioides  L. ängtimjan
Thymus serpyllum  L. backtimjan
Thymus vulgaris  L. timjan
Tilia  L. bastträd, lind
Tilia cordata  Mill. skogslind
Tilia x europaea  L. allé-lind, holländsk lind
Tilia grandifolia  W.D.J.Koch
Tilia parvifolia  (Ehrh.) Hoffm.
Tilia platyphyllos  Scop. holländsk lind
Tofieldia borealis  (Wahlenb.) Wahlenb.
Tofieldia pusilla  (Michx.) Pers. björnbrodd
Torilis japonica  (Houtt.) DC. rödfloka
Tortula ruralis  (Hedw.) P.Gaertn. & al.
Tragopogon  L. hafrerot, salsofi
Tragopogon porrifolius  L. odlad hafrerot
Tragopogon pratensis  L. vild hafrerot
Trametes  Fr. fock
Trapa natans  L. sjönöt, vattennöt
Tremella  Pers. skälfving
Tremella auricula  L.
Triadica sebifera  (L.) Small talgträd
Trichophorum alpinum  (L.) Pers. rumpull, snip
Trichophorum cespitosum  (L.) Hartm. mossatof, ramme
Trientalis europaea  L. dufkulla, hultaviva, morkulla
Trifolium  L. jordlefver, klofving, klöfver, tusta
Trifolium arvense  L. flåsgräs, flåsklöfver, harklöfver, harväpling, noppa
Trifolium aureum  Pollich gullklöfver, gullkolla, gullväpling, humleklöfver, jordhumle
Trifolium fragiferum  L. smultronklöfver
Trifolium hybridum  L. alsikeklöfver, blekväpling, svensk klöfver
Trifolium medium  L. bergklöfver, skogsklöfver
Trifolium montanum  L. backklöfver, back-klöfver, backväpling
Trifolium pratense  L. honungsblomster, honungsgräs, rödfikor, rödklöfver, rödkolla, rödtuppa, rödtusta, rödväpling
Trifolium repens  L. hvitfikor, hvitklöfver, hvitväpling
Triglochin  L. saltgräs, sälting
Triglochin maritima  L. strandsälting
Triglochin palustris  L. kärrsälting
Triodia decumbens  (L.) P.Beauv.
Tripleurospermum maritimum ssp. inodorum  (L.) Appleq. baldersbrå, hvita dejor, hvita pigor, hvitateja, hvitkullor, hvit-tuppor, hvitört
Tripolium pannonicum ssp. tripolium  (L.) Greuter strandkil
Trisetum  Pers. hafreäxing
Trisetum flavescens  (L.) P.Beauv. gul hafreäxing
Triticum aestivum Spelta-Gruppen   spelt
Triticum caninum  L.
Triticum turgidum  L. kubbhvete, sammetshvete, skägghvete
Trollius  L. bulleblomster
Trollius asiaticus  L. gullbolle
Trollius europaeus  L. dvalkullor, laxblomster, smörbollar, smörbullar, ängbulle
Tropaeolum majus  L. indiansk krasse, skölding, sköldört
Tuber  F.H.Wigg. tryffel
Tulipa gesneriana  L. tulpan
Tunica  Mert. & W.D.J.Koch saronsblomster
Turritis glabra  L. karbas, rockentraf, stillfrö
Tussilago farfara  L. bröst-tobak, bröstört, fålafötter, hostört, hästblad, hästhofsört, ringblomma, tjälablomster
Typha  L. dunstockar, dynaman, kabbar, kafveldun, kasedun, klubbgräs, krutläskare
Typhaceae   kolfväxter