Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Fries, E. 1880: Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.
Svenska Akademien, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [192]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Saccharina latissima  (L.) C.E.Lane & al. sockertång
Saccharum officinarum  L. sockerrör
Sagina  L. hönsbet, hönsgräs
Sagittaria sagittifolia  L. skäkteblad
Sagus rumphii  Willd.
Salicornia europaea  L. glasört
Salix  L. pil, pilträd, sälg, vide, vira
Salix acutifolia  Willd. daggpil
Salix alba  L. hvitpil, vitpil
Salix amygdalina  L.
Salix x angustifolia  Fr. non Wulfen
Salix aurita  L. bandvide
Salix babylonica  L. babylonisk pil, sörjande pil, tårpil
Salix caprea  L. sall, säld, sälg, sälle
Salix cinerea  L. gråvide
Salix daphnoides  Vill. daggpil
Salix x fragilis  L. knäckepil
Salix x fragilis 'Viridis'   grönpil
Salix x friesiana  Andersson marvide
Salix holosericea  Willd. holländsk bandpil
Salix x lanceolata  Fr. non Sm.
Salix x laurina  Sm. lagervide
Salix x mollissima  Elwert gul bandpil
Salix pentandra  L. halster, hilster, hjelster, ilster, jolster, jolsterpil, juster, vekare, vilster
Salix pruinosa  Rchb.
Salix purpurea  L. rödvira, videvier
Salix repens  L. jordvide, krypvide, lievarg
Salix rosmarinifolia  L. rosmarinvide
Salix triandra  L. mandelpil
Salix x undulata  Ehrh.
Salix viminalis  L. korgpil, tysk bandpil
Salix viridis  Fr.
Salsola kali  L. sodaört
Salvia  L. salvia
Salvia officinalis  L. äkta salvia
Salvia pratensis  L. ängsalvia
Sambucus  L. hyll
Sambucus ebulus  L. danskablod, mannablod, sommarhyll, ättiksbär
Sambucus nigra  L. fläder, fläderhyll, fulbom
Samolus valerandi  L. punga, samol, samosört
Sanguisorba minor  Scop. bibinell, pimpinell
Sanguisorba officinalis  L. blodstilla, blodtopp
Sanicula europaea  L. sårläka
Santalum album  L. sandelträd sandelträ
Sapindus saponaria  L. såpträd
Saponaria officinalis  L. såpnäglika
Sarcosoma globosum  (Schmidel) Casp. klotlimsvamp
Sassafras albidum  (Nutt.) Nees sassafras
Sassafras officinale  T.Nees & C.H.Eberm.
Satureja hortensis  L. kyndel, safver
Satyrium  Sw. satyrört
Saussurea alpina  (L.) DC. fjellskära
Saxifraga  L. bräcka
Saxifraga cotyledon  L. bergbräcka, bergdusk
Saxifraga granulata  L. anisros, hållsknoppar, knylbräcka, lärftsblomma, midsommarsblomster
Saxifraga hirculus  L. myrbräcka
Saxifraga oppositifolia  L. stenbräcka
Scabiosa  L. knappar, vädd
Scabiosa columbaria  L. fältvädd, stjernvädd
Scandix pecten  orth. var.
Scandix pecten-veneris  L. jungfrukam, nålkörfvel
Schedonorus  P.Beauv. svingel-losta
Schedonorus inermis  (Leyss.) P.Beauv. A  V 
Scheuchzeria palustris  L. kallgräs
Schizophyllum  Fr. klyfblad, klyvsvamp
Schoberia maritima  (L.) C.A.Mey.
Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla kolvass, sjösäf
Schoenus  L. knappag
Scilla  L. blåstjerna, stjernhyacint
Scirpus  L. säf
Scirpus silvaticus  orth. var.
Scirpus sylvaticus  L. skogssäf
Scitamineae  
Scleranthus  L. knaflegräs, knavel, tandgräs
Scolochloa festucacea  (Willd.) Link kase, rörsvingel, vass-svingel
Scolopendrium officinale  DC.
Scorzonera hispanica  L. ormemörda, ringormsrot
Scorzonera humilis  L. kornfibla, svinblomster, svinrot
Scorzoneroides autumnalis  (L.) Moench blundblomma, höstfibla, mjölkblomster, mjölkört, smörblomma, staduflur
Scrophularia nodosa  L. flenört, sodöda, thorsnässla, trynefrö
Scrophulariaceae   skeplingsväxter
Scutellaria  L. frossört
Scutellaria galericulata  L. allmän frossört, feberört, fredlös, getnos
Secale cereale  L. råg
Sedum  L. fetknopp
Sedum acre  L. bitterfetknopp, hallborre, munkpeppar, pallgräs, stenört
Sedum album  L. hvitfetknopp, hälleknopp, mörtgräs
Sedum annuum  L. småknoppar
Sedum rupestre  L. bergknopp, tripmadam
Sedum sexangulare  L. kantfetknopp, kantknopp
Selaginella selaginoides  (L.) Schrank & Mart. smålummer
Selaginella spinulosa  A.Braun
Selinum carvifolia  (L.) L. krusfrö
Sempervivum tectorum  L. huslök, semperviv, taklök
Senecio  L. boört
Senecio vulgaris  L. boört, crucifixört, korsört, stenört
Senticosae   brumväxter
Serratula  L. själa, själegräs, skära, skärda
Serratula tinctoria  L. ängskära
Sesamum indicum  L. sesam
Sesamum orientale  L.
Seseli libanotis  (L.) W.D.J.Koch säfferot
Sesleria caerulea  auct. non (L.) Ard.
Sesleria uliginosa  Opiz elfäxing
Setaria  P.Beauv. kafvelhirs
Sherardia  L. madd
Sherardia arvensis  L. blåmadra, åkermadd
Sibbaldia procumbens  L. trefingerört
Silaum silaus  (L.) Schinz & Thell. äng-sticka
Silaus pratensis  Besser
Silenaceae  
Silene  L. glim, glimster
Silene nutans  L. äng-glim
Silene uniflora  Roth tarald
Silene vulgaris  (Moench) Garcke baggpungar, bläror, dufägg, gumsepungar, harpungar, smälla, tarald, äggling
Silybum marianum  (L.) Gaertn. jungfru Mariae tistel, marientistel, sempertin
Sinapis  L. senap, simp
Sinapis alba  L. hvitsenap
Sinapis arvensis  L. gulört, prestkål, åkersenap
Siphonia elastica  Pers.
Sisymbrium  L. vägkrasse, vägsenap
Sisymbrium officinale  (L.) Scop. allmän vägsenap, dufkål
Sium  L. märke
Sium latifolium  L. strätta, vattenmärke
Sium sisarum  L. sockermärke, sockerrot
Soja hispida  Moench
Solanaceae   bolmväxter
Solanum  L. solan
Solanum dulcamara  L. besksöta, bittersöta, bosört, galnebär, hållbär, matledskvistar, ormbär, pukaris, qvesved, trollbär, villbär
Solanum linnaeanum  Hepper & P.-M.L.Jaeger sodomsäpple
Solanum lycopersicum  L. kärleksäpple
Solanum melongena  L. äggplanta
Solanum nigrum  L. hansletsbär, hansletsgräs, nattskategräs, nattskatta
Solanum tuberosum  L. jordpäron, jordäpple, pantoffler, potates
Solidago  L. gullris
Solidago canadensis  L. kanada-gullris
Solidago virgaurea  L. allmänt gullris, gullbo, gullgro, jungfru Mariae ris, jungfruris, räftunga
Sonchus  L. mjölkfibla, mjölktistel, svintistel
Sonchus arvensis  L. fet mjölkfibla, fet-tistel, skroftistel, åkermjölkfibla
Sonchus oleraceus  L. allmän mjölkfibla, vattentistel
Sorbus  L. oxel, rönn
Sorbus aucuparia  L. rönn
Sorbus hybrida  L. finsk oxel, oxelrönn, suroxel
Sorbus intermedia  (Ehrh.) Pers. svensk oxel
Sorbus scandica  (L.) Fr.
Sorghum bicolor  (L.) Moench durrha, durrhakorn, kafferkorn
Sparganium  L. flä, fläk, igelknopp
Sparganium emersum  Rehmann träggan
Sparganium erectum  L. sparrgräs, svärdgräs, träggan
Sparganium gramineum  Georgi flotagräs, soppegräs
Sparganium natans  Fr. non L.
Sparganium ramosum  Huds.
Sparganium simplex  Huds.
Spergula  L. spergel
Spergula arvensis  L. fryle, hvitglygg, knutarv, nägde, pinskorf, pjuska, pjåsk, spurry, tuska, åkerspergel
Spergularia  (Pers.) J.Presl & C.Presl fjällnarv
Spermoedia clavus  (DC.) Fr.
Sphagnum  L. hvitmossa, rödmossa
Spigelia anthelmia  L. maskrot
Spinacia oleracea  L. spenat
Spiraea  L. spirea
Sprekelia formosissima  (L.) Herb. amaryllis
Stachys  L. syska
Stachys arvensis  auct. non (L.) L.
Stachys palustris  L. knylsyska, svinknyler
Stachys sylvatica  L. stinknässla, stinksyska
Stapelia  L. asblomma
Statice  auct. non L.
Stellaria  L. stjernblomma, stjernört
Stellaria media  (L.) Vill. mire, nata, vannarv, våtarv
Stenhammaria maritima  (L.) auct.
Stereocaulon  Hoffm. fastlagsris, påsklaf
Sticta pulmonaria  (L.) Biroli
Stipa  L. borstgräs
Stipa pennata  L. fjäderborstgräs
Stratiotes aloides  L. dyborre, svensk aloe, vattenlök, vattensåga
Strobilurus esculentus  (Wulfen) Singer nagelsvamp
Strychnos ignatii  P.J.Bergius ignatii-böna
Stuckenia pectinata  (L.) Börner borstnate
Sturmia  Rchb.
Styrax benzoin  Dryand. benzoe benzoeharts, benzoesyra
Suaeda maritima  (L.) Dumort. glatt saltört
Subularia aquatica  L. sylört
Succisa pratensis  Moench blåhattar, blåknappar, båtsmän, knappvädd, ängvädd
Suillus bovinus  (L.) Roussel kosopp, kosvamp
Suillus granulatus  (L.) Roussel kosopp, kosvamp
Suillus luteus  (L.) Roussel kosopp, kosvamp
Swietenia mahagoni  (L.) Jacq. mahogny
Symphytum officinale  L. benvälla, fetrot, svartrot, vallört
Synantherae  
Syntrichia ruralis  (Hedw.) F.Weber & D.Mohr droppmossa
Syringa vulgaris  L. syren