Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Fries, E. 1880: Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.
Svenska Akademien, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [18]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ignatia  L.f.
Ignatia amara  L.f.
Ilex aquifolium  L. marwtörne
Illicium anisatum  L. stjernanis A  P  V 
Impatiens balsamina  L. balsamin
Impatiens noli-tangere  L. springkorn
Intybus praemorsus  (L.) Fr.
Inula helenium  L. alant, alunarot, elinsrot, helenerot, hållsrot, ålandsrot
Inula salicina  L. kråkfötter
Ipomoea batatas  (L.) Lam. batatas
Ipomoea purga  (Wender.) Hayne jalappa
Ipomoea purpurea  (L.) Roth menniskolif, purpurvinda
Iris  L. svärdslilja
Iris pseudacorus  L. bocksvärd, bäcklilja, bäcksvärla, flägg, fläje, gul svärdslilja, vattenlilja
Iris sibirica  L. blå svärdslilja
Isatis tinctoria  L. veide
Isoetes lacustris  L. andgräs, braxengräs
Isonandra gutta  Hook.