Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Hoffman, M. H. A. et al. 2005: List of Names of Woody Plants - International Standard ENA 2005-2010.
7:e uppl, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Boskoop, The Netherlands


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [11]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Fargesia murielae 'Hareskov'  
Fargesia rufa  T.P.Yi
Forsythia x intermedia 'Goldrausch'  
Forsythia melisa ('Courtadic')  
Forsythia 'Robusta'  
Fothergilla gardenii 'Jane Platt'  
Fothergilla x intermedia 'Mount Airy'  
Fraxinus angustifolia 'Raywood'  
Fraxinus excelsior 'Allgold'  
Fraxinus excelsior 'Diversifolia'  
Fraxinus ornus 'Mecsek'