Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Åkesson Orkidéer 2005: Plantlista 2005-08-22.

http://www.akessonorkideer.nu


Kopplade växtnamn  som börjar på  x [12]
 x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
x Brassidium Shooting Star grex  
x Brassocatanthe Golden Mul grex  
x Cattleytonia French Night grex  
x Cattlianthe Hazel Boyd grex  
x Laeliocattleya Bob Pusavat grex  
x Oncidopsis Nelly Isler grex 'Swiss Beauty'  
x Prosyclia Green Hornet grex  
x Rhyncattleanthe Burana Beauty grex  
x Rhyncholaeliocattleya Chunyeah grex  
x Rhyncholaeliocattleya Sanyung Ruby grex  
x Rhyntonleya Miva Passionata grex  
x Zygonisia Roquebrune grex