Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J. 2003: Anbefalede plantenavne.
Plantedirektoratet, Kgs. Lyngby, Danmark

https://www.trae.dk/wp-content/uploads/2003/11/anbefalede-plantenavne.pdf


Kopplade växtnamn  som börjar på  U [15]
 U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ulex  L. tornblad
Ulex europaeus  L. almindelig tornblad
Ullucus  Caldas ulluco
Ullucus tuberosus  Caldas knoldulluco
Ulmus  L. elm
Ulmus americana  L. hvidelm
Ulmus glabra  Huds. skovelm
Ulmus x hollandica  Mill. hollandsk elm
Ulmus minor  Mill. småbladet elm
Ulmus parvifolia  Jacq. kinesisk elm
Urtica  L. nælde
Urtica dioica  L. stor nælde
Urtica urens  L. liden nælde
Utricularia  L. blærerod
Uvularia  L. uvularia