Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Europeiska Unionens Råd 2014: Handel med vilda djur och växter - Bilagor till rådets förordning (EG) nr 338/97. Senast uppdaterad: Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2014 av 1 december 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32014R1320


Kopplade växtnamn  som börjar på  K [3]
 K 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Kefersteinia  Rchb.f.
Kefersteinia expansa  (Rchb.f.) Rchb.f.
Kefersteinia graminea  (Lindl.) Rchb.f.