Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Webbsida)
Europeiska Unionens Råd 2014: Handel med vilda djur och växter - Bilagor till rådets förordning (EG) nr 338/97. Senast uppdaterad: Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2014 av 1 december 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32014R1320


Kopplade växtnamn  som börjar på  I [7]
 I 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Ida costata  (Lindl.) A.Ryan & Oakeley
Ida gigantea  (Lindl.) A.Ryan & Oakeley
Ipsea  Lindl.
Ipsea speciosa  Lindl.
Isabelia  Barb.Rodr.
Isabelia pulchella  (Kraenzl.) C.Van den Berg & M.W.Chase
Isabelia violacea  (Lindl.) C.Van den Berg & M.W.Chase