Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Räty, E. & Alanko, P. 2004: Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).
Trädgårdsförbundet, Helsinki


Kopplade växtnamn  som börjar på  Q [7]
 Q 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Quassia amara  L. surinaminkvassia
Quercus coccinea  Münchh. purppuratammi
Quercus macranthera  Hohen. kaukasuksentammi
Quercus palustris  Münchh. otatammi
Quercus petraea  (Matt.) Liebl. talvitammi
Quercus robur Fastigiata-Gruppen   kartiotammi
Quercus rubra  L. punatammi