Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lindahl, U., Wabäck, A.-K., Jonsson, M., Ersson, E, & Fritzon, P. 2003: Träd i Stockholm.
1-215, Stockholms gatu- och fastighetskontor, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [8]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Salix alba var. chermesina 'Britzensis'  
Salix x fragilis 'Bullata'  
Salix x pendulina 'Elegantissima'  
Sorbus aria  (L.) Crantz
Sorbus aucuparia  L.
Sorbus decora  (Sarg.) C.K.Schneid.
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'  
Syringa reticulata  (Blume) Hara