Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lindahl, U., Wabäck, A.-K., Jonsson, M., Ersson, E, & Fritzon, P. 2003: Träd i Stockholm.
1-215, Stockholms gatu- och fastighetskontor, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  F [8]
 F 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Fagus sylvatica 'Dawyck'  
Fagus sylvatica 'Pendula'  
Fagus sylvatica f. purpurea  (Aiton) Dippel
Fraxinus excelsior 'Nana'  
Fraxinus excelsior 'Pendula'  
Fraxinus excelsior 'Polemoniifolia'   klotask
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'  
Fraxinus ornus  L.