Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Lindahl, U., Wabäck, A.-K., Jonsson, M., Ersson, E, & Fritzon, P. 2003: Träd i Stockholm.
1-215, Stockholms gatu- och fastighetskontor, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  B [5]
 B 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Betula pendula 'Crispa'  
Betula pendula 'Dalecarlica'  
Betula pendula 'Tristis'  
Betula pendula 'Youngii'  
Betula utilis var. jacquemontii  (Spach) C.Winkl.