Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Gréen, S. 1984: Det Bästas Stora Trädgårdslexikon.
Reader's Digest AB, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  Q [11]
 Q 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Quercus castaneifolia  C.A.Mey. kastanjeek
Quercus cerris  L.
Quercus coccinea  Münchh.
Quercus frainetto  Ten.
Quercus macranthera  Hohen.
Quercus palustris  Münchh.
Quercus pyrenaica  Willd. pyreneisk ek, spansk ek
Quercus pyrenaica 'Pendula'  
Quercus robur 'Fastigiata'  
Quercus robur 'Pendula'  
Quercus x turneri 'Pseudoturneri'