Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Trygg, B. 2001: Blomsterglädje. Allt om snittblommor.
2:e uppl, Natur och Kultur/LTs Förlag, Stockholm


Kopplade växtnamn  som börjar på  S [14]
 S 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Salix babylonica var. pekinensis 'Tortuosa'  
Salix udensis 'Sekka'   A  V 
Scabiosa atropurpurea  L. A  V 
Scabiosa caucasica  M.Bieb. A  V 
Scabiosa stellata  L. A  V 
Setaria italica var. longiseta  (Döll) B.Fedtsch. A  V 
Staavia radiata  (L.) Dahl A  V 
Stachys byzantina  K.Koch A  V 
Sticherus bifidus  (Willd.) Ching A  V 
Sticherus cunninghamii  (Hook.) Ching A  V 
Sticherus lobatus  N.A.Wakef. A  V 
Stirlingia latifolia  Steud. bredbladig stirlingia A  V 
Stoebe plumosa  Thunb. fjäderstebe A  V 
Strelitzia reginae  Aiton A  V