Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Bok)
Pedersen, A. 1945-1948: Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon. Band 1-3.
5:e uppl, G. E. C. Gads Forlag, København


Kopplade växtnamn  som börjar på  U [3]
 U 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
Umbilicus horizontalis  (Guss.) DC. O  V 
Umbilicus pendulinus  DC.
Umbilicus rupestris  (Salisb.) Dandy