Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Småtryck/Broschyr)
EU 1999: EU:s sortlista över jordbruksgrödor. C 321 A.
Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, Luxembourg


Kopplade växtnamn  som börjar på  x [2]
 x 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
x Triticosecale rimpaui 'Fidelio'  
x Triticosecale rimpaui 'Modus'