Sök referens:   Författare   Titel   År  

(Artikel)
Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter.
Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560


Kopplade växtnamn  som börjar på  x [9]
 x   X 
Fullständigt namn Växtnamn Produktnamn Rollkoder
x Triticosecale  A.Camus rågveten
x Triticosecale rimpaui  Wittm. rågvete
Xanthisma  DC. sömnstjärnor
Xanthisma texanum  DC. sömnstjärna
Xanthium  L. gullfrön
Xanthium spinosum  L. tistelgullfrö
Xanthium strumarium  L. gullfrö
Xeranthemum  L. pappersblomster
Xeranthemum annuum  L. pappersblomster